חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
מרכז התשלומים
פרויקטים
מידע לתושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

נוהל החלפת משלמים והעדר חובות

החלפת משלמים במקרה של מכירת דירה ו/או השכרת דירה
 

על שני הצדדים, המוכר והקונה / המשכיר והשוכר, לגשת למחלקת הגבייה של העירייה ולאחר מכן להגיש למחלקת שירות הלקוחות של התאגיד את המסמכים הבאים:

 

  • טופס "שינוי פרטי מחזיק בנכס" חתום על ידי שני הצדדים!

  • קריאת מונה מים נכון ליום שינוי החזקה בנכס.

  • דף ראשון ואחרון מחוזה מכירה חתום על ידי הצדדים.

  • צילום תעודת זהות של שני הצדדים.

  • טופס הצהרת מספר נפשות חתום על ידי הקונה.

  • ספחי תעודת זהות של בני משפחת הקונה המעידים על מספר הנפשות המתגוררות בנכס.

על המוכר לחתום על הצהרה בנוגע לקריאת המונה, ולסגור את חשבונו בהתאם לקריאה בכרטיס אשראי או במזומן בלבד!

 

הערות:

  1. החלפת המשלמים תתבצע רק לאחר שהדייר החדש / בעל הנכס חתם על טופס "שינוי פרטי מחזיק בנכס" והצהיר כי הינו מקבל חזקה על מד המים!

  2. למרות האמור לעיל, במקרה שמדובר בשוכר אשר מבקש לבטל את רישומו כצרכן מים בנכס ולא הוצגו פרטי צרכן חדש, ירשם משכיר הנכס כצרכן, וזאת בכפוף להצגת אסמכתא בדבר תום תקופת השכירות בנכס.

  3. אין חובה להגיע למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד. ניתן להעביר הטפסים בפקס או במייל לסניף הרלוונטי ולוודא קבלתם, וכן לסגור את יתרת החוב של הדייר היוצא טלפונית בכרטיס אשראי (בהתאם לקריאה שנמסרה).

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד