חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
מרכז התשלומים
פרויקטים
מידע לתושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

קצת עלינו

מהו תאגיד מי יבנה?

תאגיד מי יבנה הינו חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י עיריית יבנה והמועצה המקומית גן יבנה, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב (2001). התאגיד עוסק בתחזוקה, שדרוג ופיתוח של צנרת המים והביוב בעיר. כמו כן, פועל התאגיד ליישום שוטף של טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות שיפור במי השתייה וטיפול יעיל במי הביוב. מטרותיו העיקריות של תאגיד "מי יבנה' הן: שיפור מתמיד באיכות השירות ובאיכות המים שמסופקים ללקוחות התאגיד, הפרדת משק המים והביוב העירוני מהמערכת העירונית והפעלתו כמשק כלכלי סגור, תגבור הפיקוח והאכיפה מול צרכני המים הפרטיים והעסקיים בעיר והשקעת כל תקבולי המים והביוב בשיפור תשתיות המים והביוב.

לראש העמוד לראש העמוד

מדוע הוקם תאגיד מי יבנה?

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית (או מספר רשויות) חייבות להקים תאגיד מים וביוב. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום, פיתוח ושדרוג משק המים והביוב של העיר, ובעיקר לשפר את השירות שניתן לתושב.

לראש העמוד לראש העמוד

מיהם הבעלים של תאגיד מי יבנה?

עיריית יבנה והמועצה המקומית גן יבנה הנן הבעלים של תאגיד מי יבנה.
לראש העמוד לראש העמוד

מי מפקח על פעילות תאגיד מי יבנה?

תאגיד 'מי יבנה' כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח צמוד של רגולטור מטעם המדינה - הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד הפנים. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר. כחלק מתפיסה ניהולית, תאגיד 'מי יבנה' שומר על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית; לתאגיד מונה רו"ח חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים, ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים. בנוסף, לתאגיד מונה דירקטוריון שחבריו אושרו ע"י הוועדה למינוים במגזר הציבורי, חלקם דירקטורים מטעם הרשויות המקומיות, והשאר הנם דירקטורים מטעם הציבור. הדירקטוריון מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר תקציבים, תכניות עבודה ופעולות נוספות.

לראש העמוד לראש העמוד

מהם סדרי הגודל של פעילות מי יבנה?

התאגיד אחראי לאספקת שירותי מים וביוב לאוכלוסיית יבנה המונה כ-35 אלף צרכנים ולאוכלוסיית גן יבנה המונה כ-23 אלף צרכנים. סך צריכת המים של בשני הישובים מגיעה לכ-6 מיליון מ"ק בשנה.

לראש העמוד לראש העמוד

האם במעבר לתאגיד השתנו תעריפי המים והביוב?

התעריפים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב ומעודכנים מעת לעת על ידה. תעריפי המים אחידים בכל הארץ ואין לתאגיד 'מי יבנה' הסמכות לשנות אותם. תעריף אגרת הביוב כלול באגרת המים.

 

» למידע על תעריפי המים המתפרסמים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב לחץ כאן

לראש העמוד לראש העמוד

למי צריך התושב לפנות בענייני מים וביוב?

בסוגיות הנוגעות לחשבונות המים והביוב ניתן לפנות לשירות לקוחות של מי יבנה במספר חיוג חינם: 1-800-50-41-42
לראש העמוד לראש העמוד

האם תאגיד מי יבנה רשאי לנתק תושבים מאספקת מים?

תאגיד 'מי יבנה' רשאי לנתק תושב מאספקת המים במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתרעות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י כללים שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו.

לראש העמוד לראש העמוד

האם ניתן לדרוש מתאגיד מי יבנה לתקן כל תקלה של מים וביוב?

'מי יבנה' מחויב לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לשעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.

לראש העמוד לראש העמוד
מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד