חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
מרכז התשלומים
פרויקטים
מידע לתושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

קצת על חשבון המים והביוב

ממה מורכב חשבון המים שלי?

חשבון המים שלך מורכב מחיוב בגין המים שצרכת באופן פרטי ביחידת הדיור בה מותקן מד המים (מד מים משויך) וכן מהצריכה המשותפת (הפרשי מדידה) , במידה והנך מתגורר בבניין משותף. תעריפי המים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב והינם אחידים בכל התאגידים בארץ. תעריפי המים מדורגים לפי כמות הצריכה לנפש: עד 7 מ"ק לחודשיים לנפש נקבע תעריף נמוך ומעל 7 מ"ק לחודשיים לנפש נקבע תעריף גבוה. תעריפי המים משתנים מעת לעת ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד מגיע המידע אודות צריכת המים שלי לחשבון המים?

צריכת המים שלך נרשמת במד המים ונקראת ע"י קוראים מיומנים מטעם תאגיד 'מי יבנה'. במקרה בו אין גישה לנכס, חשבון המים מחושב לפי הערכת צריכה, לכן חשוב לשמור על אזור מד המים נקי, מסודר ונגיש.

לראש העמוד לראש העמוד

אילו דרכים עומדות לרשותי לתשלום חשבון המים?

ניתן לשלם את חשבון המים במקומות הבאים:

 • הוראת קבע: הדרך המומלצת ביותר לתשלום חשבונות מים הינה חתימה על הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק או כרטיס האשראי. הוראת קבע חוסכת לך טרחה, עמידה בתור וכמובן מאפשרת תשלום החשבונות בזמן. באמצעות התשלום בהוראת קבע, נחסכות עמלות מיותרות וריביות פיגורים.

 • בבנקים מסחריים.

 • בסניפי בנק הדואר.

 • במשרדי התאגיד בשעות קבלת קהל.

 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

 • אמצעות שיחת חינם 1-800-50-41-42.

 • באתר האינטרנט של התאגיד.
לראש העמוד לראש העמוד

יש לי גינה. האם אני זכאי למחיר מוזל עבור השקית גינה?

בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, החל מתאריך 10.08.08 בוטל התעריף המוזל לגינה בכל הרשויות המקומיות ותאגידי המים בישראל.
לראש העמוד לראש העמוד

האם חיוב המים מתבסס על מספר הנפשות בנכס?

כן. תעריפי המים נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב והם אחידים בכל התאגידים בארץ. לפי שיטת החיוב, מחשבים את מספר הנפשות במשפחה ומקציבים לכל נפש 3.5 מ"ק לצריכה חודשית (7 מ"ק לצריכה דו-חודשית) בתעריף 1 הנמוך. מעבר לכך, כל מ"ק צריכה יחויב לפי תעריף 2 הגבוה. זכאות זו תתקיים לאחר הגשת טופס הצהרה על מספר נפשות בצירוף ספחי ת.ז. של המתגוררים בנכס, בהם מופיעה כתובת המגורים ככתובת יחידת הדיור. רשות המים זכאית לשנות את ההקצבות ואת תעריפי המים מעת לעת. כל החלפת מחזיקים בנכס מחייבת דיווח מחודש על מספר הנפשות. כאשר אין דיווח על מספר הנפשות, החישוב נערך לפי 2 נפשות, גם אם בנכס מתגורר יחיד. לאחר קבלת הדיווח על מספר הנפשות, ניתן לזכות את הצרכן בגין התקופה בה התקבל הדיווח וכן תקופת חיוב אחת בלבד הקודמת לתקופת הדיווח.

אם חלו שינוים במספר הנפשות בנכס שלך : אל תשכח לדווח לנו !

בקרוב, בכוונת רשות המים והביוב הממשלתית לשנות את שיטת הזכאות ולקבוע את כמות הנפשות על בסיס הנתונים של מרשם האוכלוסין. על כן, אנו ממליצים כבר עכשיו לוודא שכתובת המגורים הרשומה בספח תעודת זהות הינה מעודכנת.

לראש העמוד לראש העמוד

מהם הפרשי מדידה?

הפרשי מדידה הינם ההפרש בין צריכת המים שנמדדת במד המים הראשי בנכס לבין סך צריכת המים הנמדדת במדי המים הפרטיים של הדיירים. הפרשי מדידה יכולים לנבוע משימוש במים לניקיון הבניין, השקיית הגינה או כל צריכת מים המבוצעת ישירות ממד המים הראשי.

לראש העמוד לראש העמוד

מהו אופן חלוקת הפרשי המדידה?

בהתאם לעדכון שחל בכללי המים, אשר נקבע על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב, החל מיום 01.01.2012 מחולקת צריכת המים המשותפת בכל הבניינים באופן שווה בין כלל הדיירים בבניין.

יחד עם זאת, עומדת בפני הצרכנים האפשרות לחלק את הפרשי המדידה ביניהם גם על פי השטח היחסי של כל דירה, או בדרך אחרת המוסכמת עליהם והנקבעת בתקנון הבית המשותף. לצורך חלוקה זו על נציגות הבית המשותף להציג מסמכים לפי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט, וכדלקמן:

א.   בבית הרשום כבית משותף:
(1) פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה (צריכה משותפת) בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.
(2) כתב מינוי נציגות הבית המשותף
(3) נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.
ב.  בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה (א)(1) ו-(2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות בנכס מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.

ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, תחולק צריכת המים המשותפת בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.

למען הסר ספק, כל הסדר אחר אשר היה קבוע עד כה בוטל החל מיום 01.01.2012 ועד לקבלת כל המסמכים המפורטים לעיל מחולקת צריכת המים המשותפת באופן שווה בין כלל דיירי הבניין!

כללים אלו חלים על כל סוגי הנכסים, לרבות עסקים, תעשיה, משרדים ועוד.

לראש העמוד לראש העמוד

קיבלתי חשבון מים גבוה מהרגיל. מה עליי לעשות?

במקרה כזה, אנו ממליצים לערוך מספר בדיקות:

 • האם הייתה צריכה חריגה של מים בגין גינון חדש / שיפוץ הדירה / ביקור אורחים וכד'.

 • האם קיימת נזילה בדירה

 • אם החשבון נעשה לפי הערכה (קוד 1) בסימון הערכה.

 • האם מספר הנפשות של יחידת הדיור מעודכן.

אם לא אותרה נזילה בנכס, באפשרותך לפנות לתאגיד ולפתוח בהליך בירור חשבון. הליך הבירור מורכב מבדיקות ראשוניות אשר מבוצעות ללא תשלום ומבדיקות נוספות אשר מבוצעות בתשלום מוגדר מראש הקבוע בכללים (כגון: שליחת מד המים לבדיקה במבדקה).

לראש העמוד לראש העמוד

מה הסיבה לקריאה גבוהה של חשבון צריכה משותפת?

יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת, החל מנזילת מים בשטח הבניין (גלויה או סמויה), תקלה במערכת ההשקיה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים. כמו כן ייתכן מצב בו הקבלן שבנה מתחם של בניינים, העמיס בטעות את השקיית הגינון של המתחם באופן בלתי שוויוני בין הבניינים במתחם. תאגיד 'מי יבנה' שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לשפר את השירות ללקוח באמצעות שיטות עבודה וניהול מתקדמות, והוא פועל להפחית למינימום תופעות של קריאות מים חריגות.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד ניתן לגלות נזילה בצנרת המים

כדי לאתר נזילה בצנרת המים יש לבדוק תחילה האם יש סממנים נראים לעין לנזילה. סממנים אלה יכולים להיות: רטיבות בקיר, טפטוף ברז, נזילה תמידית ממיכל ההדחה וכדומה. בבתים פרטיים יתכן שקיימת נזילה בצנרת השקיה, או תקלה במחשב השקיה הגורמת לצריכת מים מופרזת. כמו כן כדאי לבדוק שאין נזילות מדוד שמש. בשלב שני, מומלץ להפסיק את כל זרימת המים (לסגור את כל הברזים, מכונת הכביסה וכדומה) ולבחון האם מד המים ממשיך להסתובב. אם מד המים ממשיך להסתובב, ככל הנראה קיימת נזילה בצנרת. כמובן, תמיד קיימת האפשרות לפנות לגורם מקצועי ולבקש את בדיקת התשתית הפרטית. גילית נזילה: עליך לתקן אותה בהקדם האפשרי ולשמור את הקבלות בגין התיקון. חשוב להדגיש: ספק המים אינו אחראי לתקלות מים במקרקעין הפרטיים והמשותפים של הצרכנים. ככל שצרכן מעוניין להיעזר בשירותיו של גורם מקצועי במקרקעין הפרטיים, עליו לפנות לאיש מקצוע פרטי ולא לתאגיד.

לראש העמוד לראש העמוד

איתרתי נזילה בצנרת המים. האם אני זכאי לתעריף מופחת?

אם איתרת נזילה בצנרת הפרטית וכתוצאה מהנזילה צריכת המים בחודשי הנזילה עלתה ב- 50% או יותר מהצריכה באותה תקופה בשנה קודמת, באפשרותך להגיש בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה על מנת לקבל תעריף נזילה שהינו תעריף מופחת לצריכה מעבר לצריכה הרגילה שלך.
לראש העמוד לראש העמוד

מה זה צריכה רגילה?

"צריכה רגילה" – הכמות שעברה במד מים משויך (מד דירתי) או במד המים הראשי (מד המים המשותף) בנכס, לפי העניין, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות אשר בהן נקרא מד המים המשויך או מד המים הראשי בנכס, לפי העניין. דוגמה: בחודש מרץ 2014 גילית נזילה. בחשבון עבור תקופה מרץ – אפריל 2014, הייתה צריכת המים שלך 30 מ"ק. אם בחשבון מרץ אפריל 2013, הצריכה הייתה 19 מ"ק, אתה רשאי להגיש בקשה להכרה בנזילה (19 *1.5= 28.5 מ"ק. צריכה של 30 מ"ק היא יותר מ- 150% של הצריכה באותה תקופה בשנה קודמת) . אם הצריכה בחודשים מרץ – אפריל 2013 הייתה 24 מ"ק, לא תוכל להגיש בקשה להכרה בנזילה. (24*1.5 = 36. צריכה של 30 מ"ק נמוכה מ- 150% מהצריכה באותה תקופה בשנה קודמת).

לראש העמוד לראש העמוד

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה

•         יש למלא את בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה ולצרף לו אסמכתאות על תיקון הנזילה
•         הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות, שבכל אחת מהן התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 14 לכללי תאגידי המים והביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א – 2011 וכדלקמן:
14.        צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר אם התקיימו התנאים האלה:
(1)  לגבי מד מים משויך ומד מים ראשי –
(א)   כמות המים שנמדדה במד המים המשויך או במד המים הראשי בתקופת החיוב מהווה צריכה חריגה או הפרשי מדידה חריגים, לפי העניין;
(ב)   הצרכן הצהיר, כי הצריכה החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה;
(ג)    טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה;
(2)  לגבי מד מים ראשי, לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בעשרים וארבעה החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה;
(3)  לגבי מד מים משויך, לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בשניים עשר החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.
 
 
 
 היה והתקבלה בקשתך להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, הצריכה הרגילה  תחויב בתעריפי המים הרגילים והצריכה העודפת (מעבר לצריכה הרגילה) תחויב בתעריף נזילה מופחת אשר נקבע ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב.

על מנת לקבל את זכאות יש למלא את טופס הבקשה ולהעבירו למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד בצירוף האסמכתאות הנדרשות כמפורט על גבי הטופס. ניתן לשלוח את הבקשות במייל / פקס / דואר ואין צורך להגיע למחלקת שירות הלקוחות הפרונטלי.

תשומת ליבך כי את בקשה להקלה בגין נזילה ניתן לבקש אחת ל- 12 חודשים בלבד במד מים פרטי, ואחת ל- 24 חודשים במד מים ראשי!

לראש העמוד לראש העמוד

אין לי נזילה, אבל הצריכה שלי גבוהה מהרגיל. מה עלי לעשות?

הגשת בקשה לעריכת ברור חשבון תקופתי
היה ולא נמצאה נזילה או אם הנך סבור כי החשבון התקופתי שגוי (צריכה גבוהה מהרגיל או כל סיבה אחרת) , באפשרותך לפנות לתאגיד בבקשה לעריכת ברור חשבון תקופתי. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס "בקשה לעריכת ברור חשבון תקופתי".
את הבקשה ניתן להגיש עד 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום החשבון עבורו מבוקש הברור על גבי הטופס הנמצא באתר אינטרנט.
בסיום הבדיקות יישלח אליך טופס תשובה לבקשה לברור חשבון תקופתי עם פירוט הבדיקות שבוצעו, הממצאים והפעולות שננקטו בעקבותיהן.
הבדיקות שנעשות ע"י התאגיד בשלב זה :
א. במד מים משויך ו/או ראשי:
• •האם החיוב בוצע בהערכה או קריאה.
• •מועד התקנת המד ואם חלף מועד הכיול.
ב. במד ראשי : יבוצעו בנוסף הבדיקות הבאות:
• •בדיקה של כל המדים המשויכים בנכס.

לראש העמוד לראש העמוד

בירור חשבון תקופתי לא פתר הבעיה. מה הלאה?

בקשה לעריכת "בדיקות נוספות"
הנך רשאי לדרוש מהתאגיד, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות ברור החשבון התקופתי, עריכת "בדיקות נוספות" לברור החשבון התקופתי.
ביצוע הבדיקות הנוספות כפוף להגשת טופס "בקשה לעריכת בדיקות נוספות" וכרוך בתשלום התעריף בגין הבדיקות הנוספות הקבוע בכללי התעריפים.
הבדיקות הנוספות כוללות :
•         האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס או בצינורות המספקים מים לאזור שבו מצוי הנכס ויש יסוד סביר להניח כי העבודות השפיעו על המדידה במד המים.
•          האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
•          האם מד המים הותקן באופן הנדרש לפי תקנות מדידת מים.
•          כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב בעד צריכת מים.
     החזרת תשלום בגין בדיקות נוספות:
במקרים הבאים יזוכה חשבונך בגין תשלום על בדיקות נוספות:
•              מד המים נבדק במבדקה ונמצא לא תקין.
•              חלף מועד כיול המד.
•              המד הותקן לא נכון.
•              נערכו עבודות תחזוקת רשת שהמהנדס סבור שהשפיעו על מדידה.
•              נסיבות אחרות לדעת מהנדס.
•              הייתה הצלבת מדים.
 
עם סיום עריכת הבדיקות הנוספות תשלח אליך תשובה לבקשה עם פירוט הבדיקות שבוצעו , הממצאים והפעולות שננקטו בעקבותיהן.

לראש העמוד לראש העמוד

אני חושב שמד המים שלי לא תקין. מה עלי לעשות?

בדיקת מד המים ( בוררות).

הנך רשאי לבקש בדיקת תקינות של מד המים אך לא יאוחר מ- 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור של חיוב בעד צריכת מים . בדיקת מד המים מתבצעת במעבדה חיצונית מורשית ע"י מכון התקנים.

בקשה לבדיקת בוררות תוגש ע"ג טופס בקשה לבדיקת בוררות. קבלת הבקשה מותנת בתשלום עבור בדיקת הבוררות בהתאם לקבוע בכללים.

במידה ומד המים נמצא לא תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה ויבוצע תיקון לחשבון המים.

לראש העמוד לראש העמוד

שום בדיקה לא נתנה מענה לצריכה חריגה מאוד . מה עוד אפשר לעשות?

בקשה לברור חיוב חריג
במקרים חריגים ויוצאי דופן בהתקיים כל התנאים כמפורט מטה , ואחרי שנערכו כל הבדיקות האפשריות הנך רשאי להגיש בקשה לבירור חיוב חריג על גבי טופס "בקשה לברור חיוב חריג בעד צריכת מים"תוך 21 ימים מיום קבלת תשובה לבדיקות נוספות. 
התנאים לקבלת בקשה לברור חיוב חריג:
• נמדדה צריכה חריגה מאוד בנכס. 
"צריכה חריגה מאוד" – כמות המים שנמדדה במד מים, השווה או עולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה במד המים, ובלבד שלא תפחת מ-30 מ"ק לחודש במד מים משויך, ובמד מים ראשי בנכס – ממכפלת 30 מ"ק לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס. 
•  לא הוגשה בשנתיים שקדמו לבקשה זו בקשה לברור חיוב חריג.
•  הצרכן צירף לטופס אישור שרברב – חתום ומקורי בו מצוין מועד הבדיקה וכי לא נמצאו בנכס סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס.
•  שולם תעריף לבדיקות נוספות , נערכו בדיקות נוספות ולא נמצאה סיבה לצריכה החריגה מאוד.
•  צרכן שלא רשאי להגיש הבקשה לתאגיד, רשאי להגיש הבקשה לרשות המים.
 הבקשה תובא בפני מנכ"ל התאגיד אשר רשאי לאשרה לפי שיקול דעתו ובתנאים הבאים:
•  המהנדס ביקר בנכס ובדק שאין סימני נזילה או כל סיבה אחרת.
•  המנכ"ל שוכנע לאור הבדיקות והכמויות שנמדדו בתקופה העוקבת שהכמויות לא סבירות.
•  אם אושרה הבקשה, הזיכוי יכול להינתן לשתי תקופות חשבון לכל היותר.

לראש העמוד לראש העמוד

הגדרות

"צריכה פרטית" :

"צריכה רגילה" – הכמות שעברה במד מים משויך או במד המים הראשי בנכס, לפי העניין, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות אשר בהן נקרא מד המים המשויך או מד המים הראשי בנכס, לפי העניין.
 
"צריכה גבוהה" – כמות המים שנמדדה במד מים ראשי או במד מים משויך, השווה או העולה על 130 אחוזים אך נמוכה מ-150 אחוזים מהצריכה הרגילה.

"צריכה חריגה" – כמות המים, שנמדדה במד מים ראשי או במד מים משויך, השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה.
"צריכה חריגה מאוד" – כמות המים שנמדדה במד מים, השווה או עולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה במד המים, ובלבד שלא תפחת מ-30 מ"ק לחודש במד מים משויך, ובמד מים ראשי בנכס – ממכפלת 30 מ"ק לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס.

 


  
"הפרשי מדידה" (צריכה משותפת):


"הפרשי מדידה" – ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך כל הכמויות שעברו בכל מדי המים המשויכים בנכס, כפי שנמדדו באותה תקופה.

"הפרשי מדידה חריגים" – הפרשי מדידה השווים או עולים על 150% מהפרשי המדידה הרגילים.

"הפרשי מדידה רגילים" – הפרשי המדידה בתקופה המקבילה לתקופה בשנה הקודמת לתקופה שבה נרשמו הפרשי מדידה חריגים, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת של הפרשי מדידה בשתי התקופות שקדמו לתקופה שבה נרשמו הפרשי מדידה חריגים.

  

לראש העמוד לראש העמוד

מהו מקור המים של יבנה וגן יבנה?

צריכת המים של העיר יבנה והמועצה המקומית גן יבנה, מגיעה לכשישה מיליון מ"ק
בשנה, כאשר 100% נקנה מחברת מקורות.

לראש העמוד לראש העמוד

כמה מים צורך אדם ליום?

הצריכה הביתית משתנה מאדם לאדם ונעה בין 100 ל-230 ליטרים לנפש ליום ובממוצע כ-165 ליטרים.
לראש העמוד לראש העמוד

האם רצוי ומותר לשתות מי ברז?

כן. מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. יתרה מכך, משרד הבריאות עומד על יתרונות לא מעטים במי הברז בישראל שאינם קיימים במים מינרלים. רמת מי השתייה בישראל יכולה להתחרות ברמת המים של המדינות המתקדמות בעולם, באירופה ובארצות הברית. לכן, אין שום סיבה שלא לשתות מים מן הברז, ובעיקר נוכח הצורך בשתייה מרובה בארצנו החמה. על פי המלצת משרד הבריאות יש לשתות לפחות 2 ליטר מים ביום.

לראש העמוד לראש העמוד

מי אחראי על אכיפת תקנות המים?

משרד הבריאות אחראי על קביעת תקן המים ועל אכיפת תקנות איכות מי השתייה.
לראש העמוד לראש העמוד

כיצד בודקים את המים ומי עורך את הבדיקה?

מי יבנה מבצע בדיקות כימיות ובקטריאליות במקורות המים וברשת החלוקה לפי הנחיות משרד הבריאות בפיקוח בקטריולוגים.

 

המרכיבים הכימיים נבדקים במקורות המים כל כמה חודשים עד כמה שנים, בהתאם לחשיבותם ולהחלטת משרד הבריאות.

לראש העמוד לראש העמוד

האם ניתן לחלות כתוצאה משתיית מים?

מחלות שמקורם במי שתייה מאופיינות בד"כ ע"י הקאות ושלשולים. לרוב הן תוצאה של טיפול לקוי במים או זיהום החודר למים. לאור הטיפול שניתן למים בישראל, רק במקרים נדירים יש מקרי מחלה הקשורים במים.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד מטופלים מי השתייה?

מי השתייה עוברים טיפול בסיסי-חיטויי. טיפול זה בא להשמיד חיידקים ומיקרו-אורגניזמים אחרים, גורמי מחלות. המים נקיים בשעה שהם נשאבים מהאדמה. לכן, ניתן להעבירם תהליך ללא טיפול מקדים. לעיתים נדירות נדרש טיפול מקדים במטרה לפתור בעיות מיוחדות.

לראש העמוד לראש העמוד

האם המים המסופקים מופלרים?

החל מיום 26.08.2014 הופסקה הפלרת המים בכל הישובים ע"י חברת מקורות, לפי תקנות משרד הבריאות.
לראש העמוד לראש העמוד

האם מים המכילים כלור בטוחים דיים לשתייה?

כן. בדיקות רבות הוכיחו כי רמת הכלור הקיימת במי השתייה הנה בטוחה.
לראש העמוד לראש העמוד

כיצד מושמדים החיידקים נושאי המחלות?

החיידקים מושמדים בתהליך הטיפול במים ע"י חומרי חיטוי. תוספת כלור או תרכובות כלור הם חומרים הנפוצים ביותר בארץ.
לראש העמוד לראש העמוד

האם כל הכימיקלים במי השתייה מזיקים לבריאות?

לא. ישנם כימיקלים אשר מיטיבים. לדוגמא הפלואור ומינרלים נוספים המוכרים כמועילים לבריאות האדם ומשרד הבריאות מחייב את הוספתו. כמו כן ישנם מרכיבים כימיים שאינם משפיעים לטובה או לרעה על בריאותנו.
לראש העמוד לראש העמוד

האם מי השתייה מכילים קלוריות, שומנים, סוכר, קפאין או כולסטרול?

לא!
לראש העמוד לראש העמוד

האם מים שיוצרים אבנית בקומקום יגרמו לנו ל"אבנית בכליות"?

לא, החומר ממנו נוצרת האבנית הוא פחמת סידן לשתייה ואין לו שום קשר עם "אבנים כליות".
לראש העמוד לראש העמוד

מדוע נראים לעיתים מי הברז "לבנים"?

בועות אוויר מזעריות במים, הדומות לבועות הגז בבירה ובסודה, גורמות למים להראות לבנים. תופעה זו שכיחה יותר בחורף, כאשר מי השתייה קרים. אין בתופעה זו כל נזק והיא נעלמת תוך דקות מעצמה.
לראש העמוד לראש העמוד

מדוע משאירה המכונה להדחת כלים כתמים בכוסות?

מדוע משאירה המכונה להדחת כלים כתמים בכוסות?
לראש העמוד לראש העמוד

מה מקור הכתמים הנוצרים בספל הקפה, בווילון המקלחת ובדלת הזכוכית באמבטיה? כיצד ניתן להסירם?

מינרלים המומסים במים נוטים לשקוע כאשר המים מתחממים או מתאדים. צבעם של מינרלים אלה הוא לבן כמו סיד או גיר והם מצטברים בקומקום, בספלי קפה, במקלחון ובדלת הזכוכית באמבטיה. כדי להסיר את המינרלים האלה, תוכלו להשרותם בקערת פלסטיק מלאת חומץ. בתום הפעולה, שילפו בזהירות את הכלים מקערת הפלסטיק, נערו אותם ושיטפו את הכיור ואת המיכל עם הרבה מים. את הכתמים הלבנים בדלת הזכוכית של האמבטיה קשה להסיר באמצעות חומץ. משום שכתמים אלה מומסים באיטיות רבה, עדיף למנוע את היווצרות הכתמים ע"י ניקוי דלת האמבטיה עם ספוג רך, מייד אחרי כל רחצה.

לראש העמוד לראש העמוד

מהם "מים קשים"?

קשיות במי השתייה הנגרמת ע"י שני מינרלים-קלציום (סידן) ומגנזיום. יש האומרים שהמים הקשים נקראים כך משום שהקלציום והמגנזיום מקשים על ביצוע הכביסה. אכן לא קל לכבס עם מים קשים. מים המכילים כמות קטנה יותר של קלציום או מגנזיום הם "מים רכים", יתכן בגלל שזה קל יותר לכבס באמצעותם. ה"מים הקשים" בישראל מקורם בקידוחים הנשאבים באקוויפר ההר-העשיר בסלעי סידן ומגנזיום. מינרלים אלה אינם מזיקים לבריאות וברוב המקרים אף מועילים.

לראש העמוד לראש העמוד

מד המים שלי נמצא בתוך החצר שלי שסגורה בשער נעול. איני מעוניין שתחייבו אותי באמצעות הערכה. מה עלי לעשות?

תאגיד 'מי יבנה' מאפשר לך למסור קריאה עצמאית של מד המים באמצעות הטלפון, בפקס או באמצעות המייל ואתר האינטרנט. מועד מסירת הקריאה הינו אחת לחודשיים בתאריכי הקריאה המצוינים על גבי חשבון המים שלך. עם זאת, תאגיד 'מי יבנה' שומר לעצמו את הזכות לפנות אליך בכל עת על מנת לתאם קריאת מד מים ע"י פקח.

לראש העמוד לראש העמוד

אני מעוניין להתקין מד מים, מה עלי לעשות?

מד מים מותקן לבניה או לשימוש פרטי/ציבורי.
לראש העמוד לראש העמוד

מד מים לבניה

מותקן רק לאחר קבלת טופס 2. במידה ולא קיימת תשתית מתאימה, הכנת התשתית, בהתאם להנחיות תאגיד 'מי יבנה' הינה באחריות הצרכן. לאחר הכנת התשתית ואישורה ע"י 'מי יבנה', יותקן בנכס מד המים בעלות הנקובה בסעיף 1 בתוספת לחוק העזר ליבנה (אספקת מים).
לראש העמוד לראש העמוד

מד מים פרטי/ציבורי

מותקן רק לאחר קבלת טופס התקנת מונה מים מהקבלן הבונה (בבניינים משותפים) ובבנייה פרטית, לאחר קבלת טופס 4. על התושב להעביר לתאגיד 'מי יבנה' את הטופס המקורי בלבד.
לראש העמוד לראש העמוד

עברתי דירה. מה עליי לעשות?

ראשית, עליך לשלם אגרות מים וביוב בהתאם לקריאת מד המים האחרונה שתתבצע ביום העברת הנכס.
בנוסף, יש להמציא למחלקת הגבייה את המסמכים הבאים:

מכירה:
• צילום חוזה מכירה
• צילום ת.ז. של המוכר
• צילום ת.ז. של הקונה
• טופס החלפת משלמים בגין מכירה הכולל:
• פרטי המוכר וחתימתו
• פרטי הקונה ומכירתו
• קריאת מד מים נכון ליום העברת הנכס.
השכרה:
• צילום חוזה שכירות
• צילום ת.ז. של המשכיר
• צילום ת.ז. של השוכר
• טופס החלפת משלמים בגין השכרה הכולל:
• פרטי המשכיר וחתימתו
• פרטי השוכר וחתימתו
• קריאת מד מים נכון ליום העברת הנכס.

לראש העמוד לראש העמוד

מדוע חובה לחסוך מים בישראל?

המים בישראל הם משאב יקר מאוד ובחמסור ולכן יש להשתמש בהם בתבונה.  משאב במחסור - ישראל היא מדינה חצי מדברית, רמת המשקעים בה נמוכה ועונת הגשמים קצרה, לכן כמות מי הגשם שיכולה למלא את המאגרים העיליים והתת קרקעיים אינה מספקת לצרכי האוכלוסייה.

מאחר ורוב הגשם ומאגרי המים הטבעיים נמצאים בצפון ואילו התושבים ושטחי החקלאות מרוכזים באזור המרכז ובדרום נדרשת העברת מים מהצפון למרכז ולדרום אשר מייקרת את הפקתם.

בנוסף, כל קוב של מים משומשים הופך לקוב שפכים. חסכון במים חוסך מפגעים אקולוגיים שנגרמים משפכים, וחוסך את הסכנה כי השפכים שאינם מטופלים יחדרו למי התהום ויזהמו אותם.

לראש העמוד לראש העמוד

איזו פעולה ביתית צורכת הכי הרבה מים?

להלן התפלגות נתוני צריכת המים לשימושים ביתיים (הכמויות מתייחסות לנפש ליום):

 

 השימוש   ליטרים   אחוזים
 הדחת אסלות  60-55        35%
 שתייה, בישול והדחת כלים  30  20%
 רחצה  60-55  35%
 כביסה וניקיון  8 5% 
 גינון  8  5%

 

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד מווסתים את צריכת המים הכוללת בישראל?

מערכת המים בישראל הנה מערכת מים ארצית המשלבת את כל מקורות המים ומאפשרת העברת מים מאזור לאזור בהתאם לשיקולים הידרולוגיים. לכן לפעמים תל-אביב תקבל שליש מהמים ממקורות מי תהום ושני שליש מן הכנרת, ולעיתים הפוך. לפעמים מערכת המים הארצית תעלה מים מן הדרום צפונה במידה ובדרום ירדו יותר גשמים. בתקופה האחרונה משולבים מים מותפלים במערכת אספקת המים של מקורות.

לראש העמוד לראש העמוד

10 הדברות לחיסכון מים בגינה

 • השקיה באמצעות ממטרות ומתזים מותרת רק בין השעות 19:00 עד 7:00 למחרת, פעמיים בשבוע, כחצי שעה בלבד בכל השקייה. השקיה בשעות הקרירות, כשאין משבי רוח, תקטין את התאיידות המים ותמנע מחלות עלים.

 • העדיפו לשתול צמחים הידועים כחסכנים במים .

 • הקצו את כמויות המים להשקיה בהתאם למזג האוויר ולצורכי הצמח.

 • אבזרו את הגינה בקוצבי מים או במחשבי השקיה בעלי התו הכחול, לחיסכון במים ולבריאות הצמחייה.

 • חפו את הגינה בכמויות נדיבות של חומר חיפוי למניעת התייבשות הקרקע והתחממותה ולצמצום התפתחות עשבים שוטים בגינה.

 • חלקו את השקיית הגינה לקבוצות על פי סוגי הצמחים והתנאים הדרושים להתפתחותם, בכלל זה – צריכת המים שלהם.

 • הגדילו את מרווחי ההשקיה לצמחים ולדשא. הגדלה זו תגרום להעמקת השורשים וליצירת צמחים חזקים, בעלי יכולת קליטת מים טובה יותר.

 • כסחו את הדשא לעיתים תכופות. פעולה זו תביא לחיסכון ניכר בצריכת המים.

 • גזמו עצים ושיחים, הגוזלים מים שלא לצורך.

 • פזרו והצניעו כמויות גדולות של קומפוסט. הקומפוסט משפר משמעותית את אחיזת המים בקרקע.

לראש העמוד לראש העמוד

אנו גרים בקומה שמינית ולחץ המים בביתנו נמוך. מה לעשות?

אספקת המים מבוצעת בהתאם לתכנית אינסטלציה שהוגשה ע"י היזם/הבונה כאשר קיבל היתר בניה. התכנית אושרה באותו מועד על ידי 'מי יבנה' (או ע"י עיריית יבנה והמועצה המקומית גן יבנה, לפני 1.1.2009). תכנית האינסטלציה שמכין היזם/הבונה ערוכה לפי הוראות לתכנון ובניה (הל"ת), שהן חלק מחוקי מדינת ישראל.

על פי תכנית האינסטלציה שאושרה, נקבע באם אספקת המים תהיה ישירה מהרשת הציבורית – בדרך כלל לבתים בהם עד 4 קומות, או שמערכת אספקת המים בבנין תחוזק ע"י משאבות, אשר באמצעותן מגיעים המים לקומות הגבוהות. משאבות אלה מותקנות ע"י היזם/הבונה והן בבעלות ובאחזקה של דיירי הבניין. לכן עליכם לפנות אל הגורם האחראי לטיפול בבניין לטיפול ולתחזוקה שוטפת.

לראש העמוד לראש העמוד

מיכלי מים בבניין (מאגרי מים)

בבניינים עם מיכלי מים על גג הבניין או במקום אחר, יש לוודא את ניקיון המיכלים ואת סגירת הכניסות על מנת למנוע זיהום של המים ממקורות חיצוניים. על פי הוראות משרד הבריאות, יש לנקות את המיכלים פעם בשנה על ידי גורם מוסמך וזאת לצורך מניעת זיהומים.

 

האחריות על ניקיון ותחזוקת המיכלים חלה על הדיירים בבניין.

לראש העמוד לראש העמוד
מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד