חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
מרכז התשלומים
פרויקטים
מידע לתושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

הגשת טופס 4 כתנאי לחיוב לפי תעריף למגורים

לפי סעיף 157א' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ח-1965: "הגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון" - ספק מים לא יספק מים לבניין, שלא לצורך בניה, אלא לאחר שהמבקש המציא לו אישור מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
 

לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981, קבלת אישור להספקת מים לנכס יהיה רק על פי טופס 4.
 
צרכן בנכס המשמש למגורים, אשר אינו מחויב לפי תעריף למגורים ומעוניין בשינוי התעריף, מתבקש להמציא לתאגיד אישור לטופס 4 שניתן עבור הנכס.
 

כל עוד לא יומצא לתאגיד אישור כאמור, יחויב הנכס לפי תעריף "לצריכה אחרת".
 

ביחד עם אישור זה, על הצרכן לדווח על מס' הנפשות המתגוררות בנכס.

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד