חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
מרכז התשלומים
פרויקטים
מידע לתושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

תהליך הפקת שובר החיוב

תעריפי המים נקבעים ע"י רשות המים והם אחידים לכל תאגידי המים והביוב.
 

על פי החוק, האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על התושב, לרבות האחריות לאובדן מים כתוצאה מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.
 

צריכת המים נקבעת בהתאם לקריאות מד מים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה. כדי שמד המים ייקרא באופן תקין, יש לוודא כי קיימת נגישות מקסימאלית המאפשרת את קריאתו.

כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה על פי הערכה.

ניתן להעביר את הקריאות של מד המים בכתב לתאגיד בכל סוף חודש זוגי, באמצעות פקס או מייל.
תושב שמסר קריאה כאמור לעיל, הקריאה תעודכן לו במערכת והחיוב יתבצע בהתאם לקריאה זו.

תהליך הפקת שוברי חיוב מתבצע אחת לחודשיים, כאשר בכל סוף חודש זוגי מתחילות קריאות בשטח ע"י קבלן מים חיצוני. הקריאות עוברות בדיקה לוגית מקיפה בתאגיד המים לאיתור קריאות חריגות ולאחר סיום הבדיקה הלוגית, מעדכנים את תעריפי המים (לפי הנחיות רשות המים).
 

בשלב הבא מופקים חשבונות המים ומתבצעת ביקורת על החשבונות.
החשבונות מועברים לבית הדפוס, כשלאחר מכן מתבצעת ביקורת על השוברים המודפסים. עם סיום ההדפסה, השוברים נשלחים לדואר לחלוקה.

תשלום וערעור על חשבון המים

עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים בשיעור הנקבע ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.

ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי תשלום חשבון המים במועד שנקבע.

כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק מד המים.

לבירורים נוספים ניתן לפנות למוקד פניות הציבור ברשות המים.  טל': 1-599-563-666

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד