חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
מרכז התשלומים
פרויקטים
מידע לתושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

תעריפים

  1. בהתאם לכללי השפכים על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות. לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), - 2009 (להלן "כללי תעריפים) עלות הדיגום תחושב על ידי התאגיד ע"פ פירוט הפרמטרים שנדגמו בבית העסק.
    » הקלק כאן לצפייה בתעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב.

  2. ככל שימצא בדיגום ובבדיקות שיבוצעו ע"י התאגיד כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/או אסורים להזרמה, יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים. חישוב בגין עלות טיפול בשפכים  חריגים ו/או אסורים מתבצע ע"פ הנוסחה שפרסמה רשות המים

  3. יצוין שתעריף לשירותי ביוב לתאגיד 'מי יבנה' עומד על 3.050 ש"ח למ"ק בתוספת מע"מ נכון ליום 1.7.2014 (תעריף ביוב עד הראשון ביולי 2014 הינו 3.054) ומתעדכן לפי החלטת מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב.

  4. החיוב בגין שפכים אסורים ו/ או חריגים הנו בעד התקופה שחלפה ממועד הבדיקה האחרונה או 90 יום (הקצר מבניהם).  

אין בחיוב בתשלום או בפרעון התשלום, משום היתר, הרשאה או הסכמה להזרמה של שפכים אסורים ו/או חריגים.

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד