חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
מרכז התשלומים
פרויקטים
מידע לתושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

שפכים חריגים ואסורים

להלן ערכי איכויות שפכים בהתאם לתוספת השנייה לכללי שפכי מפעלים:

 

מרכיב 

 טור ב' ריכוז מג"ל

 טור ג' ריכוז מג"ל

 כלל מוצקים מרחפים TSS

 400

 1000

 צריכת חמצן כימית COD

 800

 2000

 חנקן קלדהל

 50

 100

 זרחן p

 15

 30

 


  1. שפכים חריגים הינם שפכים הכוללים את המרכיבים מעל טור ב' בטבלה לעיל:

  2. שפכים חריגים הטעונים אישור הינם שפכים הכוללים את המרכיבים מעל טור ג' בטבלה שלהלן:

  3. מפעל רשאי להזרים למערכת הביוב ללא חיוב שפכים שאינם עולים על הערכים הרשומים בטור ב'.

  4. מפעל רשאי להזרים למערכת הביוב בתוספת תשלום בגין טיפול בשפכים חורגים, שפכים העולים על הערכים הרשומים בטור ב' ונמוכים מהרשום בטור ג'.

  5. מפעל נדרש להגיש בקשה מנומקת ומוסברת בכתב לאישור הסדר המאפשר הזרמת  שפכים שריכוזם עולה על טור ג'. לאחר התייעצות עם מפעיל המט"ש ובאישור ממונה סביבה יבחן התאגיד את הבקשה ויעביר את הודעתו למפעל.

  6. שפכים אסורים מוגדרים בתוספת הראשונה של כללי השפכים - הקלק לקבלת הכללים באתר רשות המים וסימולטור שפכי מפעלים יולי 2014.

 

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד