חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
מרכז התשלומים
פרויקטים
מידע לתושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

ניטור ובקרת שפכי תעשייה

כללי תאגידים (שפכי מפעלים) קובעים כי תאגידי המים וביוב מחוייבים לבצע תכנית לניטור ובקרת שפכי תעשייה באיזורם, זאת בכדי למנוע מבתי עסק ומפעלי תעשייה להזרים חומרים אסורים למערכת הביוב הציבורי.
 

בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תוכנית ניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים חריגים ו/או אסורים למערכת הביוב העירונית בניגוד לכללי השפכים.
 

בכללים סווגו העסקים לפי מגזרים תעשייתיים. תוכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים ברחבי העיר יבנה ומועצת גן יבנה, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ואת תדירות הדגימה. 
 

מחלקת הנדסה בתאגיד 'מי יבנה' מיישמת תכנית אכיפה ופיקוח בהתאם לכללי השפכים כפי שנקבעו על ידי רשות המים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד 2014.
 

הבדיקות שמתבצעות באופן שוטף הן בדיקות תקופתיות שנערכות במפעלים שונים ע"י מעבדה מוסמכת.

  1. תוכנית הניטור הוגשה לממוני סביבה במשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ואושרה.

  2. התאגיד מחויב להודיע למפעל בטרם החלת תכנית הניטור, תכנית הניטור תקפה לשנתיים מיום שאושרה

  3. תוצאות הדיגום יועברו למפעל / בית העסק בתוך 30 יום ממועד קבלתן בתאגיד.

  4. דוגם מוסמך יבצע את הדיגומים והדגימות במעבדה מוסמכת.

  5. ישנם בתי עסק המופיעים בתכנית ניטור אך עדין לא נמצאים בתהליך הדיגום  ולגביהם יוחלט האם נידרש לבצע דיגומים או  שיגרעו מתוכנית הדיגום

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד