חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
מרכז התשלומים
פרויקטים
מידע לתושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

יעוד החברה

לספק שירות אדיב ויעיל לתושבי יבנה וגן יבנה, להבטיח אספקת מים סדירה ובאיכות טובה,לשדרג את התשתיות בישובים ולצמצם ככל שניתן תקלות ותופעות בזבוז ומפגעים סביבתיים, להתנהל באופן מקצועי וכלכלי.
 

להלן חזון ויעדי התאגיד:
 
תחום שירות לקוחות

 1. הגדלת רמת הדיוק בקריאת מוני המים וחיוב התושב, לרבות לגבי צריכה משותפת.

 2. אספקת מים שוטפת לצרכן תוך מינימום הפסקות מים.

 3. צמצום תופעות של התחברות בלתי חוקית לרשת המים העירונית ושל בזבוז מים.

 4. שמירה על איכות המים ופרסום דיווח על איכות המים בכל רבעון.

 

תחום אחזקה ושיקום מערכות

 

 1. קידום השקעות בשדרוג תשתיות ומערכות מים וביוב.

 2. הקטנת זמן התגובה בטיפול בתקלות מים וביוב.

 3. צמצום פחת המים.

 

תחום כלכלה ופיננסים

 

 1. עריכת דו"חות כספיים והתאמתם לכללי הדיווח של הרשות הממשלתית למים ולביוב.

 2. בחינת התקשרויות ופיקוח תקציבי על קבלני-משנה ונותני שירותים.

 3. גיבוש תכנית השקעות רב-שנתית ומימוש המענקים הממשלתיים.

 4. עריכת פוליסות ביטוח בהתאם לצרכי החברה ולסיכונים בתחום פעילותה.

 

תחום המחשוב

 

 1. הטמעת  השינויים והפיתוחים במערכות החברה בקרב עובדיה.

 2. הטמעת תוכנות חיוניות לניהול משק המים והביוב, ההנדסה והנהלת החשבונות.

 3. בניית כלי ניהול ממוחשבים עבור הדרג הניהולי של החברה.

 4. ניהול עדכון ותחזוקה שוטפת של אתר האינטרנט המתקדם של החברה.

   
מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד