טפסים

 בקשה לבוררות מד מים

טופס מקוון

 להדפסה

 בקשה לעריכת בירור חיוב חריג

 טופס מקוון

 להדפסה

 בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים

 טופס מקוון

 להדפסה

טופס מסירת קריאת תושב 

 טופס מקוון

 להדפסה

 טופס דיווח בדבר מספר נפשות

 להדפסה

הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי

 

להדפסה

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה

הנובעת מנזילה במערכת המים הפרטית/המשותפת

 

 להדפסה

 הרשאה לחיוב חשבון בנק עבור גן יבנה  

 להדפסה

 הרשאה לחיוב חשבון בנק עבור יבנה  

 להדפסה

 בקשה להחלפת צרכנים בנכס  

 להדפסה

 טופס בקשה לניתוק מד מים  

 להדפסה

 טופס בקשה לשירותי פינוי ביוב  

 להדפסה

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד