GIS - מערכת מידע גאוגרפי

בתאגיד הותקנה מערכת מידע גיאוגרפית במטרה להביא לשיפור משמעותי ביכולת התאגיד לנהל ולתחזק את רשת המים והביוב.

 

המערכת, של חברת סיסטמטיקס, מסייעת לתאגיד לטפל ביעילות ובמהירות בפיצוצי מים וקריסות ביוב.

 

מלבד זאת, המערכת מספקת מידע על מגופים שולטים אשר עוזרים לתאגיד להנחות את אנשי השטח בסגירה ופתיחה של מגופים בעיר.

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד