דו"חות איכות מים

 

 תקופת הדוח

 שם הדו"ח

קובץ להורדה  

 2017

 יבנה וגן יבנה- שנתי

 

PDF

2017

יבנה: דוח חצי שנתי (ינואר-יוני)

PDF

 2017

 גן יבנה: דוח חצי שנתי (ינואר-יוני)

PDF

 2017

יבנה: דו"ח רבעון ראשון (ינואר-מרץ )

PDF

 2017

 גן יבנה: דו"ח רבעון ראשון (ינואר-מרץ)

PDF

 2016

 דו"ח שנתי יבנה (ינואר-דצמבר)

PDF

 2016

דו"ח שנתי גן יבנה (ינואר-דצמבר)

PDF

 2016

 יבנה: דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

PDF

 2016

 גן יבנה: דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

PDF

 2016

יבנה: דו"ח רבעון שלישי (יולי -ספטמבר)

PDF

 2016

 גן יבנה: דו"ח רבעון שלישי (יולי -ספטמבר)

PDF

 2016

 דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

PDF

 2015

 דו"ח שנתי מרכיבי איכות מים כימיים

PDF

 2015

דו"ח שנתי גן יבנה (ינואר-דצמבר)

PDF

 2015

 

דו"ח שנתי יבנה (ינואר-דצמבר)

 

 PDF

 2014

 דו"ח שנתי (ינואר-דצמבר)

 PDF

 2013

דו"ח שנתי (ינואר-דצמבר) 

 PDF

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד