חופש המידע

תאגיד 'מי יבנה' נוקט במדיניות של שיתוף הציבור בתהליכים מרכזיים וחשיפה מרבית של פעילותו, בכפוף להוראות חוק חופש המידע ובכלל זאת:

  • אתר אינטרנט הכולל מידע שימושי רב, המאפשר לצרכנים לקבל מידע על התאגיד.
  • פרסום  מידע נדרש בהתאם לחוק באתר האינטרנט של התאגיד וכן ישירות לצרכנים.

אנו קוראים לכל צרכן שסבור שצריך להופיע באתר מידע נוסף, או שהוא חש שהמידע המופיע אינו בהיר וברור, לפנות אלינו על מנת שנוכל לשפר את האתר.

 


 

» חוק חופש המידע

» תקנות חופש המידע - אגרות  /  התיקון לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט 1999

»  הנחיות משרד המשפטים      /  טופס בקשה לקבלת מידע

עבור לתוכן העמוד